Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Zastupování u soudů

Jestliže naši klienti mají čelit soudnímu řízení, a to jak na straně žalobců, tak na straně žalovaných, snažíme se o uplatnění následujících principů:


•    Na základě analýzy zhodnotíme případ a upozorníme klienta na veškeré možné zápory, které může žaloba přinést. Vzhledem k délce a nákladům soudního řízení se snažíme najít takové řešení, které by přineslo opravdový výsledek a zároveň pokud možno eliminovalo soudní spor.


•    Jestliže naopak dospějeme k závěru, že odklad žaloby může zájmy našeho klienta poškodit, pak ho upozorníme na možnost neblahých následků z prodlení, včetně zhoršení jeho postavení. Výběr strategie je v soudním řízení obvykle nejobtížnější částí zastupování; proto požadujeme po našich klientech, aby důvěřovali našim zkušenostem s jejím výběrem. Máme za sebou mnoho soudních procesů a klient, který je s případem emocionálně svázán, může často přehlédnout skutečnosti, které jsou z procesního hlediska významné.


•    Požadujeme po svých klientech, aby v těch soudních přích, kde má být proveden jejich výslech, se důkladně na případ předem připravili, pochopitelně za součinnosti s námi. Aby byla žaloba úspěšná, je třeba často věnovat jednání s klientem a jeho přípravě řadu hodin – jestliže je klient není ochoten obětovat, snadno se může stát, že na soudu dojde k situaci, která není prodiskutována a může přinést neblahé následky. Je pravda i v takovém případě, že za všechno může právník?