Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Nemovitosti

Plánujete koupi nebo převod nemovitosti? Pronajímáte nemovitost nebo ji naopak potřebujete zastavit? Zaměřuji se na veškeré právní vztahy k nemovitostem a vypracovávám kvalitní smlouvy s nimi spojené. Zároveň poskytuji službu advokátní úschovy.

Převody nemovitostí

(kupní smlouva, převod spoluvlastnického podílu, převod členských práv a povinností, darovací smlouva)

Vypracovávám kvalitní smlouvy o převodech, koupi nebo smlouvy darovací. V případě sepsání kupní smlouvy, na jejímž základě prodáváte nebo kupujete nemovitost, zajistím, aby bylo co nejlépe právně ošetřeno zaplacení kupní ceny. Proto poskytuji službu advokátní úschovy, díky níž bude zajištěno, aby se finanční prostředky dostaly k prodávajícímu až v okamžiku, kdy bude kupující jako vlastník věci zapsán v katastru nemovitostí nebo jiné evidenci.

Nájem nemovitostí

(nájemní smlouva na nemovitost, výpověď, dohoda o ukončení nájmu)

Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Nájemní smlouva může být uzavřena jak k věci nemovité (např. dům, byt, pozemek), tak k věci movité, a to na dobu určitou nebo neurčitou. Nájem lze ukončit výpovědí ze zákonných nebo smluvených důvodů.

Zajišťovací instituty

(zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací převod práva, věcné břemeno)

Zástavní právo, zadržovací právo, věcné břemeno a zajišťovací převod práva jsou nástroje, kterými se zajišťuje pohledávka pro případ, že dluh nebude dlužníkem včas splacen.