Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Rodinné právo

Advokátní kancelář Mgr. Iva Říhová poskytuje tyto služby:

  • úprava vyživovací povinnosti, zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
  • řízení o určení otcovství
  • náklady neprovdané matky a těhotné ženy
  • majetkové vztahy mezi manželi (předmanželská smlouva, rozšíření či zúžení společného jmění manželů)
  • zastupování v rozvodovém řízení, smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů)
  • pěstounská péče, osvojení, svěření dítěte do péče třetí osoby
  • zastupování cizinců v rodinně-právních věcech, mezinárodní únosy dětí, protiprávní přemístění dítěte do ciziny