Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Rozvod manželství

Rozvod manželství je krizovým mezníkem v soužití rodiny. Nejsložitější bývají vyjednávání týkající se budoucího života nezletilých dětí. Nabízím vysoce profesionální právní pomoc v těchto závažných otázkách a citlivé jednání s klientem plné pochopení.

Návrh na rozvod může podat buď jeden z manželů, nebo oba společně.

Co váš čeká

Manželství rozvádí pouze soud, a to poté, co obdrží návrh na rozvod. Průběh a způsob rozvodu pak ovlivní to, jak jsou manželé schopni se dohodnout na vyřešení svých budoucích vztahů.

Dle zákona se nejprve rozhoduje o budoucí výchově nezletilých dětí. Bez vyřešení této otázky není možné manželství rozvést. Oba návrhy – jak na uspořádání poměrů nezletilých, tak na rozvod manželství, lze podat současně.

Manželství zanikne dnem právní moci rozsudku o rozvodu.

Nemůžeme se dohodnout

Manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, soud bere v úvahu příčiny jeho rozvratu.

Tzv. sporný rozvod.


Jsme dohodnuti

Chceme se rozvést, jsme dohodnuti na vypořádání společného majetku, práv a povinností společného bydlení (příp. i na péči o nezletilé děti)

Tzv. nesporný rozvod.

Zvláštní případ rozvodu

Dochází k němu zřídka, soud manželství nerozvede proto, že s rozvodem nesouhlasí ten, kdo se na rozvratu manželství převážně nepodílel, a jemuž by rozvodem byla způsobena zvlášť závažná újma, a zároveň pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

Rozvod manželství na území EU

Na území EU se na rozvody řídí Nařízením Rady č. 2201/2003, jež však neplatí na území Dánska. To objasňuje, v jakém členském státě EU se nachází soud příslušný rozhodovat ve věci rozvodu, neurčuje však stát, jehož právem se bude takto příslušný soud řídit. O tom rozhodne soud sám dle kolizních norem mezinárodního práva.