Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Náhrada škody

 

PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI – PROTIPRÁVNOST A ZAVINĚNÍ

Jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, které v českém právu považujeme za samozřejmé východisko odpovědnostního práva (protiprávní jednání, vznik škody, příčinná souvislost a zavinění, popř. předvídatelnost škody), nejsou ve všech evropských právních řádech chápány shodně. Přitom však praktické důsledky rozdílných přístupů není třeba přeceňovat. Poměrně blízko našemu pojetí (shodnému s germánskou právní oblastí) je judikatura Soudního dvora EU (SDEU). Avšak i ta vyžaduje kromě protiprávnosti, škody a příčinné souvislosti mezi nimi také zásah do práv přiznaných poškozenému, a někdy i zavinění. Pro protiprávnost a zavinění je užíván pojem „faute“. Většinou je věnováno velmi málo pozornosti zvláštnostem odpovědnosti práv- nických osob. Přestože základní úprava směřuje především vůči osobám fyzickým, je obvykle aplikována i vůči osobám právnickým a ne vždy je tento přístup vhodný.

 

V této oblasti se zaměřujeme zejména na:

 

  • dopravní nehody
  • zanedbání lékařské péče
  • pracovní úraz a nemoci z povolání
  • trestná činnost
  • nesprávný úřední postup
  • vada výrobku.