Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Směnky

Výhody a nevýhody využití zajišťovacích směnek

Zajišťovací směnka je zajišťovacím prostředkem, který plní, zejména pak v podnikatelské praxi, svoji nezastupitelnou roli při zajištění soukromoprávních závazků, tj. pohledávek. Patří k vysoce efektivním způsobům zajištění, které je způsobilé výrazným způsobem vylepšit postavení věřitele kauzálního závazkového vztahu a v konečném důsledku tak klade vysoké nároky na žalovaného. O tom, že se v současné době jedná o aktuální téma, svědčí fakt, že drtivá většina směnek emitovaných v ČR je právě směnkami zajišťovacími a nikoli platebními, jako je tomu častěji v zahraničí. Přitom otázka použití těchto směnek, jak by se snad někomu mohlo zdát, není záležitostí pouze a jenom podnikatelské praxe.

 

V této oblasti poskytujeme bohaté zkušenosti při následujících požadavcích klientů:

 

  • příprava směnky vlastní a směnky cizí;
  • protesty směnek;
  • převody směnek;
  • vymáhání směnečného peníze a zastupování ve směnečném řízení;
  • zpracování námitek proti směnce pro směnečného dlužníka a zastupování ve směnečném řízení;
  • umoření směnky.