Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Mezinárodní únosy dětí

Specializací naší advokátní kanceláře je problematika mezinárodních únosů dětí. Pomáháme jak rodičům, jejichž dítě bylo přemístěno druhým partnerem do jiného státu, tak rovněž rodičům, kteří se domnívají, že dítě do jiného státu důvodně přemístili.

 

Návratové řízení (řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí) je upraveno v ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Pro návratové řízení je dána výlučná místní příslušnost Městského soudu v Brně bez ohledu na místo pobytu dítěte na území České republiky a o věci je rozhodováno do 6 kalendářních týdnů ode dne podání návrhu. Návratové řízení není řízením opatrovnickým, soud zde nesvěřuje dítě do péče jednoho z rodičů. Soud v daném případě pouze rozhoduje o navrácení či nenavrácení dítěte, které bylo přemístěno.