Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Obchodní společnosti

 

V oboru práva obchodních společností poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

 

 • zakládání obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstev tzv. na klíč, včetně právního zastoupení před notáři a v řízení o zápise společnosti (nebo družstva) do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, příprava veškerých korporátních dokumentů (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy, seznam akcionářů, apod.)
 • realizace právních změn u obchodních společností nebo družstev včetně právního zastoupení v řízení před notářem a u rejstříkového soudu:  
 • změny ve společenstevních listinách
 • převody obchodních podílů včetně právního auditu převáděných společností
 • změny právní formy společnosti
 • změny ve statutárních orgánech společností
 • převod podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu nebo obráceně
 • zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
 • řešení právních vztahů při umístění sídla společnosti (nájmu nebytových prostor, sepis nájemních smluv na nebytové prostory)
 • přípravu a zajištění řádného průběhu valných hromad společností a schůzí družstev, zápisy z valných hromad a schůzí družstev
 • zastupování na valných hromadách
 • poradenství při přípravě zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady
 • příprava smluv mezi obchodní společností a jejími orgány (smlouvy o výkonu funkce)
 • návrh řešení sporů mezi společností a jejími orgány nebo mezi členy statutárních orgánů
 • smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, koupě podniků, převzetí společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • změna podoby či formy akcií společnosti
 • zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)
 • ochrana práv společníků/akcionářů