Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Odstoupení od smlouvy o dílo dle nového občanského zákoníku

A. Podstatné porušení smlouvy

Podstatným porušením smlouvy je situace, kdy je pro jednu smluvní stranu znehodnocen celý smluvní vztah. Kdyby poškozená smluvní strana byla tušila, že k takovému porušení smlouvy dojde, vůbec by smlouvu neuzavírala (a tato skutečnost je druhé smluvní straně známá nebo by být měla). V případě smlouvy o dílo může jít například o situaci, kdy si zákazník nechává ušít svatební oblek na míru. Švadleně je jasné, k čemu oblek potřebuje, přesto ho nezvládne dokončit do termínu svatby. Oblek dodaný až po svatbě pro zákazníka nemá význam, má tedy právo odstoupit od smlouvy. 

Změny v novém občanském zákoníku od 28.02.2017

Po třech letech, kdy v roce 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník - NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.), byl přijat zákon č. 460/2016 Sb., kterým se tento rozsáhlý právní předpis mění. Tato novela nabývá účinnosti dne 28. 02. 2017 s tím, že některá její ustanovení nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. My Vám přinášíme výčet podstatných změn, které tato novela přináší:

Doručování výpovědi a jiných písemností

Poměrně zásadně se změní nyní problematické doručování písemností. Některé písemnosti (jako je například výpověď z pracovního poměru) musí být ze zákona doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Pokud to není možné na pracovišti, výpověď se doručuje poštou. Řádné doručení je klíčové pro počátek běhu výpovědní doby a pro faktickou účinnost výpovědi.

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.