Advokátní kancelář Brno Advokát

logos

slide6 slide4 slide slide2 slide3
preload image preload image

Rozvod manželství včetně mezinárodních a související otázky péče o nezletilé a majetková vypořádání jsou naší doménou.

Závazkové právo: i v běžném životě uzavíráte denně obrovské množství  smluv. Nevěříte?

Společné jmění manželů - většinou přijde na přetřes až při rozvodu.

Spoluvlastnictví a spoluvlastnické vztahy - zdroj věčných nesrovnalostí a sporů. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody: každý odpovídá za škodu, kterou způsobí, každý poškozený má nárok na náhradu škody. Takto jednoduše to bohužel vypadá jen na první pohled...

RYCHLÝ KONTAKT

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Zahradnická 223/6
       Brno

       603 00

       GPS: 49.187626,

                 16.598027

 

phone   (+420) 775 128 527

mail   ak@advokat-rihova.com

       Na Dolinách 724 

       Křenovice u Slavkova

       683 52

       GPS: 49.138505,

                 16.822956

 

       

Doručování výpovědi a jiných písemností

 

Poměrně zásadně se změní nyní problematické doručování písemností. Některé písemnosti (jako je například výpověď z pracovního poměru) musí být ze zákona doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Pokud to není možné na pracovišti, výpověď se doručuje poštou. Řádné doručení je klíčové pro počátek běhu výpovědní doby a pro faktickou účinnost výpovědi.

 

V současnosti se písemnost (například právě výpověď) doručuje na poslední známou adresu zaměstnance. Pokud si však zaměstnanec výpověď odmítne převzít, je uložena na poště, kde si ji může po dobu určenou poštou vyzvednout. Pokud tak neučiní, běží zákonná lhůta deseti pracovních dnů, po jejichž uplynutí nastává tzv. fikce doručení, tedy písemnost se považuje za doručenou, ačkoliv si ji zaměstnanec nepřevzal. Lhůty odvíjející se od doručení mohou začít běžet.

 

Problematickou skutečností dnes je, že Česká pošta nenabízí službu uložení po dobu deseti pracovních dnů. Písemnost ukládá standardně po dobu 15 kalendářních dnů. V praxi potom nastávají spory o to, kdy fikce doručení skutečně nastala, zda po uplynutí deseti pracovních dnů či po 15 kalendářních dnech, což je doba po kterou Česká pošta zásilky k vyzvednutí ukládá. Novela zákona sjednocuje úložní doby a doby, po které nastane fikce doručení, na 15 kalendářních dní. Kromě toho zaměstnanec nově musí písemně sdělit zaměstnavateli svou adresu, čímž bude zaměstnavateli usnadněno doručování důležitých písemností.